Klik op de dorpsagenda of onderwerp die je wil lezen.  

************************************************************************************************

2012

Juni

Juli - augustus

September

Oktober

November

December

2013

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli - augustus

September

Oktober

November

December                                                                                           

2014

Januari

Februari

Maart

Maart 2

April

Mei

JuniSeptember

Oktober

November

December

2015

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli augustus

September

Oktober

November

December

2016

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli / Augustus

September

Oktober

November

 December

2017

 Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli/augustus

September

Oktober

November

December

2018

Januari

Verslag van de vergadering met de verenigingen op maandag 15 januari 2018

Februari

************************************************************************************************

Spookhuizen

Stichting herstel Parochiehuis  Herstel voormalige Jozefschool klein stapje dichterbij

Opening nieuwe St. Josephschool  

 1997 IJsvereniging

Mernedag Historische Kring De Marne

Brand Auberge St. Hubert Brand D.M.L. Branden in Wehe den Hoorn  Brandweer in oude tijden.

Opening Energiek

 

 Waddenfun zet Groningse Hogeland op de kaart

Wij en Hoorn   De betekenis van de straatnamen van Wehe den Hoorn

Schildersschool

************************************************************************************************

Klik op de foto voor de film van Judtih

************************************************************************************************

 

Onderstaande artikelen over het aardbevingsgebied door Jelmer Mommes

Geschreven door Rik Zaal

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Deel 9

************************************************************************************************

************************************************************************************************

Klik op de foto voor het artikel

************************************************************************************************

Klik op de foto voor het artikel

************************************************************************************************

************************************************************************************************

Kinderlokker

De jongeren van Wehe hebben een prachtig filmpje gemaakt.
De kinderlokker. We worden meegenomen terug in de tijd en gaan weer terug anno 2015.

************************************************************************************************

.

 

************************************************************************************************

Jan_Roos

Agenda 2017 30 September Klaverjassen ijskantine aanvang 20:00 uur

14 Oktober Klaverjassen voor beginners ijskantine aanvang 20:00 uur

28 Oktober Klaverjassen ijskantine aanvang 20:00 uur

11 November Oud papier halen

11 November Klaverjassen voor beginners ijskantine aanvang 20:00 uur

18 November Jaarvergadering ijsvereniging met na afloop klaverjassen 2

5 november Intocht Sinterklaas om 13.30 uur bij ‘t Opslag in Wehe-den Hoorn

25 November Klaverjassen ijskantine aanvang 20:00 uur

30 December Klaverjassen ijskantine aanvang 20:00 uur

* Iedere 1e en 3e donderdagmiddag van de maand wordt er van 13.00 uur tot ongeveer 16.00 uur op de openbare begraafplaats gewerkt door vrijwilligers om de begraafplaats op te knappen. Komt u ook helpen!

* Iedere donderdag 50+ soos in de Hoornstertil 14.00 – 17.00 uur

* Iedere dinsdag vissen in de gemeente wateren De Marne vertrek 13.00 uur inleg €3,50 Samenkomst Café Hoorstertil te Wehe den Hoorn

 

H.C. VIOL Wehe den Hoorn Wedstrijdprogramma seizoen 2017-2018

U 30 september verzamelen 6.30 u vertrek 7.00 u *

T 21 oktober verzamelen 7.30 u vertrek 8.00 u U 25 november verzamelen 6.30 u vertrek 7.00 u

T 16 december verzamelen 7.30 u vertrek 8.00 u U 20 januari verzamelen 6.30 u vertrek 7.00 u

T 10 februari verzamelen 7.30 u vertrek 8.00 u

U 24 februari verzamelen 6.30 u vertrek 7.00 u * Tevens Piet Moerman Memorial

17 maart R1 verzamel- en vertrektijden afhankelijk 31 maart R2 van uit- of thuiswedstrijd

1 juli jubileum viswedstrijd verzamelen 12.30 u. vertrek 1 u.

Overige wedstrijden 11 november Jubileum feestavond met prijsuitreiking avondcompetitie aanvang 20.00 uur in de Hoornstertil.

27 december Hoornstertil Bokaal verzamelen 7.00 u vertrek 7.30 u.

 

Agenda thuiswedstrijden Merna (sporthal Leens)

8 oktober 11:00 uur Dames A Merna — DA1 Blue Stars DA1

29 oktober 13:45 uur Dames A Merna — DA1 SVBO DA1

29 oktober 15:00 uur Heren Merna — HS1 Jahn II HS1

12 november 13:45 uur Dames A Merna — DA1 Hoogersmilde

12 november 15:00 uur Heren Merna — HS1 SVBO HS1

3 december 11:00 uur Dames A Merna — DA1 E en O DA2

17 december 15:00 uur Heren Merna — HS1 Cirkeltijgers

 

Klaverjassen Wij gaan starten met klaverjassen voor beginners in de ijskantine.

Hiervoor hebben zich al enkele dorpsbewoners opgegeven, hier kunnen echter nog wel een paar meer bij.

We starten op 14 oktober 2017 om 20:00 uur in de ijskantine.

De 2e avond staat gepland voor 11 november om 20:00 uur

Dorpsbewoners kunnen zich nog steeds aanmelden via de mail ijsverenigingwehedenhoorn@gmail.com

 dorpsvlag klein

Dorpsgenoten,
De eerste maand van het nieuwe jaar zit er al weer op. Toch wil ik nog even terugkomen op de jaarwisseling. Die is in ons dorp rustig verlopen, op een op-geblazen brievenbus na....
Inmiddels is er gelukkig weer een nieu-we brievenbus geplaatst.
Een groot compliment voor het carbid-team, dat de hele dag in de stromende regen toch doorging met het knallen! Ondanks tenten en kleden werd het terrein een grote modderpoel, maar daar hebben zij zich niets van aange-trokken, met de modder tot achter de oren werden de deksels keer op keer weer op de melkbussen geslagen! Be-dankt!
Er is weer een vergadering met alle verenigingen geweest. Jammer genoeg waren niet alle clubs vertegenwoordigd, desondanks hebben we een nuttige avond gehad, waarvan de conclusie was dat als de verschillende verenigingen elkaar ondersteunen bij hun activiteiten er heel wat mogelijk is, ook in een klein dorp als het onze.
Er lijkt op dit moment niet veel te ge-beuren, maar achter de schermen wordt hard gewerkt aan de oude r.k. school, de Ster en de projecten rond het Swaart Padje (mocht u ideeën heb-ben voor het gebied van speeltuin tot tankstation, laat ze ons weten!) en de doorgaande weg. Op basisschool het Hoogholtje wordt hard gewerkt om zich te onderscheiden van andere scholen, 't Marnehoes ziet een stijging van het aantal bezoekers uit ons eigen dorp, de speeltuin is op zoek naar fondsen voor een nieuwe kabelbaan.
Op 9 en 10 maart is het weer NL-doet, waar verschillende verenigingen op in hebben geschreven. De dorpsvereniging wil dan de oude lantaarnpalen op de crossbaan opruimen, wat het gebied meteen een stuk zal doen opknappen. Wij vragen nu al om vrijdag 9 en zater-
dag 10 maart vrij te houden in uw agen-da! Ook de speeltuin en de ijsvereniging kunnen uw hulp gebruiken!
Op zaterdag 24 maart zal voor de twee-de keer de Lenteloop worden gehouden. Ook deze dag graag in de agenda note-ren! Er zijn weer twee routes, een van 25 km en een van 15 km. Ook het mooie weer is besteld! Vanaf 8 uur 's morgens kan er worden gestart vanuit café Hoornstertil. Inleg €5,=, na afloop is er snert voor alle deelnemers. Opgave kan via de mail: lenteloopwdh@outlook.com.
Eric van der Klei.