dorpsvlag klein

Dorpsgenoten,
De eerste maand van het nieuwe jaar zit er al weer op. Toch wil ik nog even terugkomen op de jaarwisseling. Die is in ons dorp rustig verlopen, op een op-geblazen brievenbus na....
Inmiddels is er gelukkig weer een nieu-we brievenbus geplaatst.
Een groot compliment voor het carbid-team, dat de hele dag in de stromende regen toch doorging met het knallen! Ondanks tenten en kleden werd het terrein een grote modderpoel, maar daar hebben zij zich niets van aange-trokken, met de modder tot achter de oren werden de deksels keer op keer weer op de melkbussen geslagen! Be-dankt!
Er is weer een vergadering met alle verenigingen geweest. Jammer genoeg waren niet alle clubs vertegenwoordigd, desondanks hebben we een nuttige avond gehad, waarvan de conclusie was dat als de verschillende verenigingen elkaar ondersteunen bij hun activiteiten er heel wat mogelijk is, ook in een klein dorp als het onze.
Er lijkt op dit moment niet veel te ge-beuren, maar achter de schermen wordt hard gewerkt aan de oude r.k. school, de Ster en de projecten rond het Swaart Padje (mocht u ideeën heb-ben voor het gebied van speeltuin tot tankstation, laat ze ons weten!) en de doorgaande weg. Op basisschool het Hoogholtje wordt hard gewerkt om zich te onderscheiden van andere scholen, 't Marnehoes ziet een stijging van het aantal bezoekers uit ons eigen dorp, de speeltuin is op zoek naar fondsen voor een nieuwe kabelbaan.
Op 9 en 10 maart is het weer NL-doet, waar verschillende verenigingen op in hebben geschreven. De dorpsvereniging wil dan de oude lantaarnpalen op de crossbaan opruimen, wat het gebied meteen een stuk zal doen opknappen. Wij vragen nu al om vrijdag 9 en zater-
dag 10 maart vrij te houden in uw agen-da! Ook de speeltuin en de ijsvereniging kunnen uw hulp gebruiken!
Op zaterdag 24 maart zal voor de twee-de keer de Lenteloop worden gehouden. Ook deze dag graag in de agenda note-ren! Er zijn weer twee routes, een van 25 km en een van 15 km. Ook het mooie weer is besteld! Vanaf 8 uur 's morgens kan er worden gestart vanuit café Hoornstertil. Inleg €5,=, na afloop is er snert voor alle deelnemers. Opgave kan via de mail: lenteloopwdh@outlook.com.
Eric van der Klei.