esculaap-huisartslogo

Huisartsen:

Wijbrandi T.F. & Busman P.M.

Burg. Wiersumstraat 18

9967 RD Eenrum

0595-491432

Kroneman. R, Hartman-Kroneman, PM

Hoofdstraat 44D

9977 RE Kloosterburen

0595-481407

Mulder G.

Valge 8

9965 PG Leens

0595-571244

Theunissen-Vogelaar, mw. J.J.

Leensterweg 37

9971 EB Ulrum

0595-401402

Riet, E. van de

Hunsingokade 2

9974 SR Zoutkamp

0595-401300

Huisartsenpost

Doktersdienst Groningen

0900-9229