HOOFDSTUK 5 – CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME

Ons dorp ademt Het Hogeland in haar volle glorie; de weidsheid, het water en de verbinding tussen de verschillende pittoreske dorpen in de omgeving en het Wad. Overeenkomstig met wat Ede Staal bezingt in zijn ode aan het Hoogeland.

Er is in Wehe-den Hoorn veel geïnvesteerd door toeristische en recreatiebedrijven, die slaap - accommodatie, eet- en vaaractiviteiten aanbieden. Ook culturele activiteiten krijgen volop de aandacht in ons dorp.
Kunstcentrum De Ploeg zal -als alles naar wens verloopt- in 2022 haar deuren openen. Het centrum komt in de oude monumentale RK St. Jozefschool uit 1883, in de kern van het dorp.
Als het gaat om voorstellingen (muziek en theater), markeert ’t Marnehoes haar plek als belangrijk cultureel centrum in het Hogeland. Ook naar de toekomst toe is dit belangrijke cultuurhuis het behouden waard.

Vanuit onze dorpsgenoten horen we ook vaak dat Wehe-den Hoorn zich wel meer mag presenteren want we zijn blij met ons unieke landschap en trots op de geschiedenis. Breng dit maar gerust voor het voetlicht bij recreanten. Eén van de plekken die zich aandient als ‘bijzonder industrieel erfgoed’ is de bietenzaad fabriek. In het verleden gaf deze fabriek rijkdom en vruchtgebruik voor het dorp. Een bewonersinitiatief wil deze geschiedenis graag warm houden. Dit is één van de bewonersinitiatieven waarmee bewoners actief bezig zijn.

Het slingerpad rond ons dorp

  • De (renovatie van) het slingerpad rond ons dorp, het door Dorpsbelangen bij Toukomst’ ingediend plan is opgenomen in het grotere plan voor fiets- en wandelpaden in de provincie Groningen.

https://www.toukomst.nl/nieuws/hoe-toukomstpanel-tot-verantwoorde-keuzes-is-gekomen/

Dergelijke initiatieven bieden ons dorp kansen als toeristisch verblijfsgebied, mede voor de recreatieve bedrijvigheid (ondernemers).

 

Ambities

  • Renovatie van ‘het slingerpad’ (fiets- en wandelpad) rondom Wehe- den Hoorn; het slingerpad in verbinding met het Pieterpad, het Wad- en Wierdenpad, Starkenborgh (Borgweer terrein), Verhildersum, de boomgaard van Abelstok...en de E9 (internationaal wandelpad van Portugal naar Estland).
  • Cultuur: ’t Marnehoes en Kunstcentrum ‘De Ploeg’ – beide instellingen koesteren en inzetten op behoud.
  • Café restaurant De Hoornstertil. Functioneert als ‘een soort van dorpshuis’ maar is ook aangenaam om wat te eten en / of te varen als recreant. Is de rol die De Hoornstertil vervult, voldoende als we naar de toekomst kijken?
  • Stimulering en uiteindelijke realisering van gunstige randvoorwaarden voor een gezond ondernemersklimaat in het dorp (met name focus op toerisme / (vaar)recreatie en zorgaanbod). Hierin is samenwerking van groot belang; tussen gemeente, recreatief ondernemers en dorpsbelangen.
  • Behoud industrieel erfgoed: welke mogelijkheden zien we, wat is haalbaar en welke waarde bieden zij het dorp.
  • Zo mogelijk herstart kanoverhuur en outdoor-activiteiten op de Hoornse vaart (voorheen ‘de Salamander’, zie Facebook pagina).
  • Alleen bij voldoende animo in het dorp: haalbaarheidsonderzoek naar mogelijkheden voor aanleg van een haventje voor pleziervaartuigen, vaarrecreanten op doorvaart.