INLEIDING

In Wehe-den Hoorn werken we, met oog voor ons verleden en heden, samen aan de toekomst van ons dierbare dorp.
|In 2019 heeft de Dorpsvereniging het initiatief genomen om voor het dorp te inventariseren en door het dorp gedragen toekomstwensen vorm te geven in een Dorpsvisie, met de bedoeling :

  • verbinding in het dorp te laten ontstaan tussen de diversiteit aan initiatieven, projecten en voorzieningen.
  • een kompas voor ons dorp te zijn, om van elkaar te weten aan welke veranderingen en/of verbeteringen behoefte is en wat we nodig hebben (middelen) om het een en ander te realiseren.
  • over een dorpsdocument te beschikken dat mede dient als visitekaartje van het dorp richting Gemeente, Provincie, andere dorpen, verenigingen en (potentiële) subsidieverstrekkers.

 

Dorpsvisie: een dynamisch document

Een dorpsvisie gaat over alles dat volgens de bewoners met de leefbaarheid in het dorp te maken heeft.
Wij kiezen voor een toekomstgerichte dorpsvisie die aansluit bij de actualiteit van wat er in het dorp leeft en daarin meebeweegt. De daarbij aansluitende actielijst wordt voor zover van toepassing elk jaar aangepast.
Om de twee jaar maken we een ‘een tussenbalans’ op; na vijf jaar volgt een evaluatie van het gehele Dorpsvisie document, met als kernvraag: zijn we nog op de goede weg ?

De Dorpsvisie Wehe-den Hoorn is tot stand gekomen door:

  • inbreng van de inwoners van Wehe-den Hoorn: aan de hand van actuele thema’s werd met een in 2020 huis-aan-huis verspreide enquête de inwoners naar hun mening en toekomstwensen gevraagd.
  • samenwerking van de dorpsvisie-werkgroep met de extern deskundige Winanda Hoegen (BOKD / Vereniging Groninger Dorpen).
  • een aantal door Winanda Hoegen afgenomen interviews van inwoners, leden van werkgroepen en verenigingen, ondernemers en de directeur van de basisschool.
  • Het bestuur van de dorpsvereniging dat alle door de dorpsvisie-werkgroep aangeleverde teksten kritisch heeft bekeken en beoordeeld;
  • De dorpsvisie-werkgroep (Eric van der Klei en Theo Driessen).
  • Ontwikkelingen in de gemeente Het Hogeland.
  • wehe-denhoorn.nl – de website van Vereniging Dorpsbelangen

Werken met de Dorpsvisie De in de Dorpsvisie genoemde thema’s en ambities komen terug op de agenda’s van de Dorpsvereniging en van de andere dorpsgeledingen / werkgroepen en verenigingen die hiermee aan de slag gaan.

Ambities zijn doelen en wensen gericht op verbetering, waar het dorp en de dorpsvereniging, aan willen werken.