INLEIDING

In Wehe-den Hoorn werken we, met oog voor ons verleden en heden, samen aan de toekomst van ons dierbare dorp.
|In 2019 heeft de Dorpsvereniging het initiatief genomen om voor het dorp te inventariseren en door het dorp gedragen toekomstwensen vorm te geven in een Dorpsvisie, met de bedoeling :

 

Dorpsvisie: een dynamisch document

Een dorpsvisie gaat over alles dat volgens de bewoners met de leefbaarheid in het dorp te maken heeft.
Wij kiezen voor een toekomstgerichte dorpsvisie die aansluit bij de actualiteit van wat er in het dorp leeft en daarin meebeweegt. De daarbij aansluitende actielijst wordt voor zover van toepassing elk jaar aangepast.
Om de twee jaar maken we een ‘een tussenbalans’ op; na vijf jaar volgt een evaluatie van het gehele Dorpsvisie document, met als kernvraag: zijn we nog op de goede weg ?

De Dorpsvisie Wehe-den Hoorn is tot stand gekomen door:

Werken met de Dorpsvisie De in de Dorpsvisie genoemde thema’s en ambities komen terug op de agenda’s van de Dorpsvereniging en van de andere dorpsgeledingen / werkgroepen en verenigingen die hiermee aan de slag gaan.

Ambities zijn doelen en wensen gericht op verbetering, waar het dorp en de dorpsvereniging, aan willen werken.