vop                                 Voor ons Plezier                                           vop

  

 

En weer gooit corona roet in het eten. Zoals het er nu naar uitziet kunnen
we de komende 3 weken niet biljarten enkunnen we op z'n vroegst don.
9 december weer aan de bak. Laten we hopen dat we daarna de compe-
titie uit kunnen spelen.          
Eef heeft weer verloren, maar met name Jan Leegstra had een droevige
avond: 2 gespeeld, 0 punten.          
Theo daarentegen deed goede zaken, waar hij vorige week  44 beurten
voor nodig had, klaarde hij het spelletje nu in 11 beurten. Hiermee komt
Theo op gelijke hoogte met Eef, maar omdat Theo Eef in gemiddelde voor-
bijgestreefd is staat  hij nu op de eerste plaats.    
Harry behaalde 3 punten tegen Koos, maar moest ook 3 punten inleveren
omdat de gespeelde wedstrijden van Kees Voos komen te vervallen.
Ook Bernard en Auke moesten hierdoor elk 1 punt inleveren.  
               
Laten we hopen dat we snel weer verder kunnen en dat er niet weer een
verlenging aankomt,  Bernard.        
               
***********************************************************************
Uitslagen van de op 11-11-2021 gespeelde wedstrijden:
               
J.Leegstra _ Th.Zant   0 _ 3
H.Huinder _ E.Wijnenga 3 _ 0
W.Kuiper _ D.Velting 2 _ 0
C.Overdevest _ J.Vos   3 _ 0
K.Wijnenga _ H.Huizenga 0 _ 3
K.Zant   _ J.Leegstra 3 _ 0
B.Wijnenga _ A.Lanenga 1 _ 3
W.Kuiper _ W.Durenkamp 1 _ 3
               
H.Voos   _ afwezig        
K.Voos   _ afwezig        
H.Grommers _ speelt niet       
               
***********************************************************************
               
               
               

vop
Stand V.O.P.  d.d. 18-11-2021