vop                                 Voor ons Plezier                                           vop

  

 

In ons reglement staat een regel dat "waar dit reglement niet in voor-
ziet, daarin beslist het bestuur." De nu ontstane situatie, waarin we niet
meer kunnen biljarten, staat niet in ons reglement. Maar goed ook, dit
heeft niemand kunnen voorzien. Daarom heeft het bestuur besloten om
voor dit jaar de competitie af te sluiten en de resterende wedstrijden niet
meer te spelen. Ook wordt de huidige stand ongeldig verklaard, omdat er
nog te veel  zou kunnen gebeuren in de resterende 5 wedstrijden.
Dus dit jaar GEEN  kampioen. Heel jammer, maar dit lijkt ons  het beste.
Nu maar hopen dat het in september allemaal weer wat rustiger is en we 
met een nieuwe start kunnen beginnen.      
Verder is besloten dat de tot nu toe gespeelde wedstrijden wel meetellen
voor de nieuwe moyennes en het aantal te maken caramboles het volgend
seizoen. Hiervoor wordt de stand van dit seizoen herleid naar 25 gespeel-
de wedstrijden voor iedereen. De personen die minder wedstrijden hebben
gespeeld, krijgen voor de minder gespeelde wedstrijden 1 punt alsof het 
een remise was.            
               
Hieronder volgt dan ook het overzicht na 25 gespeelde wedstrijden met 
de nieuw te maken caramboles voor het nieuwe seizoen.  
               
Nogmaals, laten we hopen dat we in september weer met volle moed
kunnen beginnen.          
Voor Nu: Hele goede paasdagen, Kop dr veur, wees voorzichtig en laten
we hopen dat we elkaar ALLEMAAL terugzien in september of misschien
van de zomer tijdens een borrel.        
               
Tot spoedig ziens, Bernard.        
               
               
               
               
               
               
***********************************************************************
               
               

vop
Stand seizoen 2019-2020 na 25 gesp. Wedstr.